Shadow

Brutus Monroe

Brutus Monroe GALAXY Sequins bru3881
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GALAXY Sequins bru3881

$4.99

 
Brutus Monroe POT O' GOLD Sequins bru3874
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe POT O' GOLD Sequins bru3874

$4.99

 
Brutus Monroe SPRING FLOWERS Sequins bru4765
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SPRING FLOWERS Sequins bru4765

$4.99

 
Brutus Monroe SUNFLOWER Sequins bru4758
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SUNFLOWER Sequins bru4758

$4.99

 
Brutus Monroe BUMBLEBEE Sequins bru4741
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUMBLEBEE Sequins bru4741

$4.99

 
Brutus Monroe MASQUERADE Sequins bru4734
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe MASQUERADE Sequins bru4734

$4.99

 
Brutus Monroe BOURBON STREET Sequins bru4703
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BOURBON STREET Sequins bru4703

$4.99

 
Brutus Monroe BALLERINA Sequins bru4697
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BALLERINA Sequins bru4697

$4.99

 
Brutus Monroe MERMAID SCALES Sequins bru4727
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe MERMAID SCALES Sequins bru4727

$4.99

 
Brutus Monroe SPRINGTIME Sequins bru4680
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SPRINGTIME Sequins bru4680

$4.99

 
Brutus Monroe TWILIGHT PURPLE Glitter Glaze bru4550
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe TWILIGHT PURPLE Glitter Glaze bru4550

$6.99

 
Brutus Monroe GALAXY Glitter Glaze bru4543
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GALAXY Glitter Glaze bru4543

$6.99

 
Brutus Monroe FUCHSIA Glitter Glaze bru4536
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FUCHSIA Glitter Glaze bru4536

$6.99

 
Brutus Monroe PERIWINKLE Glitter Glaze bru4529
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PERIWINKLE Glitter Glaze bru4529

$6.99

 
Brutus Monroe UNICORN HORN Glitter Glaze bru4512
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe UNICORN HORN Glitter Glaze bru4512

$6.99

 
Brutus Monroe FALLEN SNOW Glitter Glaze bru4505
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FALLEN SNOW Glitter Glaze bru4505

$6.99

 
Brutus Monroe FIBER PAPER bru5328
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FIBER PAPER bru5328

$3.99

 
Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Sequins bru4611
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Sequins bru4611

$4.99

 
Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Dies bru3775
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Dies bru3775

$19.99

 
Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Clear Stamps bru3768
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PREHISTORIC PARTY Clear Stamps bru3768

$24.99

 
Brutus Monroe FLOWER GNOME Clear Stamps bru4079
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FLOWER GNOME Clear Stamps bru4079

$7.99

 
Brutus Monroe BUNCHES OF LOVE Clear Stamps bru4093
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUNCHES OF LOVE Clear Stamps bru4093

$7.99

 
Brutus Monroe BUNNY GNOME Clear Stamps bru4086
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUNNY GNOME Clear Stamps bru4086

$7.99

 
Brutus Monroe BALLOON RIDE Clear Stamps bru4154
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BALLOON RIDE Clear Stamps bru4154

$15.99

 
Brutus Monroe GRUMPY BUNNY Clear Stamps bru4147
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GRUMPY BUNNY Clear Stamps bru4147

$15.99

 
Brutus Monroe DOTTED BUTTERFLY Clear Stamps bru4185
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe DOTTED BUTTERFLY Clear Stamps bru4185

$24.99

 
Brutus Monroe RAINBOW BUILDER Clear Stamps bru4208
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe RAINBOW BUILDER Clear Stamps bru4208

$16.99

 
Brutus Monroe FLORAL SENTIMENTS Clear Stamps bru4192
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FLORAL SENTIMENTS Clear Stamps bru4192

$24.99

 
Brutus Monroe SHINE LIKE A STAR Clear Stamps bru4109
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SHINE LIKE A STAR Clear Stamps bru4109

$4.99

 
Brutus Monroe YOU ARE AWESOME Clear Stamps bru4116
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe YOU ARE AWESOME Clear Stamps bru4116

$4.99

 
Brutus Monroe DON'T GIVE UP Clear Stamps bru4130
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe DON'T GIVE UP Clear Stamps bru4130

$4.99

 
Brutus Monroe MADE WITH LOVE Clear Stamps bru4123
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe MADE WITH LOVE Clear Stamps bru4123

$4.99

 
Brutus Monroe HUMMINGBIRD FLIGHT Clear Stamps bru4161
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe HUMMINGBIRD FLIGHT Clear Stamps bru4161

$12.99

 
Brutus Monroe MOTHER'S BOUQUET Clear Stamps bru4215
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe MOTHER'S BOUQUET Clear Stamps bru4215

$24.99

 
Brutus Monroe BUTTERFLY GARDEN Clear Stamps bru4222
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUTTERFLY GARDEN Clear Stamps bru4222

$24.99

 
Brutus Monroe TEXTURED WINGS Clear Stamps bru4178
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe TEXTURED WINGS Clear Stamps bru4178

$12.99

 
Brutus Monroe BUNNY AND FLOWERS Dies bru2907
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUNNY AND FLOWERS Dies bru2907

$29.99

 
Brutus Monroe PEARL Shimmer Mist bru3959
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PEARL Shimmer Mist bru3959

$4.99

 
Brutus Monroe PURPLE Galaxy Glaze bru4000
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PURPLE Galaxy Glaze bru4000

$8.99

 
Brutus Monroe BLUE Galaxy Glaze bru3997
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BLUE Galaxy Glaze bru3997

$8.99

 
Brutus Monroe RED Galaxy Glaze bru3980
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe RED Galaxy Glaze bru3980

$8.99

 
Brutus Monroe GREEN Galaxy Glaze bru3973
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GREEN Galaxy Glaze bru3973

$8.99

 
Brutus Monroe BLOOMING MEMORIES Clear Stamps bru2846
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BLOOMING MEMORIES Clear Stamps bru2846

$24.99

 
Brutus Monroe SPLISH SPLASH Dies bru3065
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SPLISH SPLASH Dies bru3065

$26.99

 
Brutus Monroe SPLISH SPLASH Clear Stamps bru3072
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SPLISH SPLASH Clear Stamps bru3072

$24.99

 
Brutus Monroe ABSTRACT FLORAL Stencil bru3577
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe ABSTRACT FLORAL Stencil bru3577

$6.99

 
Brutus Monroe FLORAL COMPASS 6x6 Stencil bru4956
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FLORAL COMPASS 6x6 Stencil bru4956

$6.99

 
Brutus Monroe LOTUS FLOWER 6x6 Stencil bru4949
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe LOTUS FLOWER 6x6 Stencil bru4949

$6.99

 
Brutus Monroe UMBRELLA Slim Line Stencil bru5090
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe UMBRELLA Slim Line Stencil bru5090

$7.99

 
Brutus Monroe TWISTER Slim Line Stencil bru5137
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe TWISTER Slim Line Stencil bru5137

$7.99

 
Brutus Monroe TIN CEILING Slim Line Stencil bru5069
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe TIN CEILING Slim Line Stencil bru5069

$7.99

 
Brutus Monroe RAINBOW Acrylic Bubbles bru3560
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe RAINBOW Acrylic Bubbles bru3560

$4.99

 
Brutus Monroe MEDITERRANEAN TILE Layering Stencils bru3515
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe MEDITERRANEAN TILE Layering Stencils bru3515

$19.99

 
Brutus Monroe JELLY BEANS Layering Stencils bru3546
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe JELLY BEANS Layering Stencils bru3546

$19.99

 
Brutus Monroe LOVE YOU MORE THAN TACOS Clear Stamps bru3324
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe LOVE YOU MORE THAN TACOS Clear Stamps bru3324

$4.99

 
Brutus Monroe SNOW YETI Clear Stamps bru0996
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SNOW YETI Clear Stamps bru0996

$7.99

 
Brutus Monroe STACKED CONE Clear Stamps bru4532
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe STACKED CONE Clear Stamps bru4532

$8.99

 
Brutus Monroe STACKED BURGER Clear Stamps bru4549
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe STACKED BURGER Clear Stamps bru4549

$8.99

 
Brutus Monroe SOME BUNNY LOVES YOU Clear Stamps bru3317
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SOME BUNNY LOVES YOU Clear Stamps bru3317

$4.99

 
Brutus Monroe ICE CREAM TRUCK Clear Stamps bru3379
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe ICE CREAM TRUCK Clear Stamps bru3379

$7.99

 
Brutus Monroe FLORAL HEARTS 6x6 Stencil bru3300
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FLORAL HEARTS 6x6 Stencil bru3300

$6.99

 
Brutus Monroe CHOOSE YOU Clear Stamps bru2198
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe CHOOSE YOU Clear Stamps bru2198

$7.99

 
Brutus Monroe FLORAL FRAMES Clear Stamps bru3201
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FLORAL FRAMES Clear Stamps bru3201

$24.99

 
Brutus Monroe SOME BUNNY Clear Stamps bru8418
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SOME BUNNY Clear Stamps bru8418

$24.99

 
Brutus Monroe SMILING HEARTS Layering Stencils bru3041
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SMILING HEARTS Layering Stencils bru3041

$19.99

 
Brutus Monroe HEART OF HEARTS Layering Stencils bru3058
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe HEART OF HEARTS Layering Stencils bru3058

$19.99

 
Brutus Monroe ZIG HEART Layering Stencils bru3034
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe ZIG HEART Layering Stencils bru3034

$19.99

 
Brutus Monroe BUTTERFLY WINGS Dies bru2525
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BUTTERFLY WINGS Dies bru2525

$32.99

 
Brutus Monroe PREMIUM SURFACE BOARD 12x12 bru6197
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PREMIUM SURFACE BOARD 12x12 bru6197

$8.99

 
Brutus Monroe SWEET VALENTINE Clear Stamps bru2587
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SWEET VALENTINE Clear Stamps bru2587

$24.99

 
Brutus Monroe QUILT LACE 6x6 Stencil bru2754
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe QUILT LACE 6x6 Stencil bru2754

$6.99

 
Brutus Monroe LOVE YOU MORE Clear Stamps bru2655
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe LOVE YOU MORE Clear Stamps bru2655

$15.99

 
Brutus Monroe LIFE IS SWEET Clear Stamps bru2648
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe LIFE IS SWEET Clear Stamps bru2648

$24.99

 
Brutus Monroe ICE CREAM Embossing Powder Set bru2914
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe ICE CREAM Embossing Powder Set bru2914

$20.99

 
Brutus Monroe COTTON TAIL Dies bru2570
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe COTTON TAIL Dies bru2570

$28.99

 
Brutus Monroe DOTTED HEART Dies bru2563
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe DOTTED HEART Dies bru2563

$30.99

 
Brutus Monroe CHRISTOPHER'S SENTIMENTS Dies bru2518
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe CHRISTOPHER'S SENTIMENTS Dies bru2518

$37.99

 
Brutus Monroe HEART PETALS Dies bru2556
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe HEART PETALS Dies bru2556

$32.99

 
Brutus Monroe STAND BY YOU Clear Stamps bru2693
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe STAND BY YOU Clear Stamps bru2693

$7.99

 
Brutus Monroe BIRDS OF A FEATHER Clear Stamps bru2730
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BIRDS OF A FEATHER Clear Stamps bru2730

$7.99

 
Brutus Monroe FAIR WEATHERED FOX Clear Stamps bru2723
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe FAIR WEATHERED FOX Clear Stamps bru2723

$7.99

 
Brutus Monroe PRETZEL PARTY Clear Stamps bru2686
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe PRETZEL PARTY Clear Stamps bru2686

$7.99

 
Brutus Monroe DONUT GIVE UP Clear Stamps bru2679
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe DONUT GIVE UP Clear Stamps bru2679

$7.99

 
Brutus Monroe BEACHED PENGUIN Clear Stamps bru2662
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe BEACHED PENGUIN Clear Stamps bru2662

$7.99

 
Brutus Monroe GNOME PUN INTENDED Dies bru2433
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GNOME PUN INTENDED Dies bru2433

$18.99

 
Brutus Monroe GNOME PUN INTENDED Clear Stamps bru2712
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe GNOME PUN INTENDED Clear Stamps bru2712

$14.99

 
Brutus Monroe SENTIMENT SLIMLINE Dies bru2600
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SENTIMENT SLIMLINE Dies bru2600

$29.99

 
Brutus Monroe TRIPLE THICK EMBOSSING DIP bru2495
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe TRIPLE THICK EMBOSSING DIP bru2495

$11.99

 
Brutus Monroe LET'S HANG Clear Stamps bru5973
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe LET'S HANG Clear Stamps bru5973

$7.99

 
Brutus Monroe HOOT THE OWL Roundimals Stamp and Die bru2457
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe HOOT THE OWL Roundimals Stamp and Die bru2457

$11.99

 
Brutus Monroe WINTER FLUFF Puffing Medium bru2211
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe WINTER FLUFF Puffing Medium bru2211

$7.99

 
Brutus Monroe SNOW SCENES Stamp and Die bru1498
 
 
 
 
 
 
 

Item Added!

Brutus Monroe

Brutus Monroe SNOW SCENES Stamp and Die bru1498

$49.99

 

About the Brand

The Brutus Monroe papercraft company was born in 2014 using the name of a tiny dog and a whole bunch of big ideas. Created by founder Christopher Alan to bring together a mix of masculine and feminine stamp designs, as well as a variety of products with the modern crafter in mind. All products are carefully engineered to work in tandem with one another and create a simplistic creative experience.

Get a Back in Stock Notification!

Fill out the little form below to find out when more arrives!